Vælg en side
FORSIDE » Betingelser

Generelle betingelser

Vær tryg, når du bestiller. Læs vores generelle betingelser i ro og mag, inden du booker din leje af autocamper. Vær i øvrigt opmærksom på dine muligheder for tryg bestilling af autocamper under covid-19. Du kan f.eks. reservere et køretøj med mulighed for senere afbestilling, og du behøver ikke betale depositum nu.

Reservation af køretøj

Autocampers.dk har arrangeret din autocamper leje med det udlejningsfirma, der er anført på din bookingsbekræftelse. Autocampers.dk optræder i den forbindelse som booking agent og har alene rollen som formidler af lejeaftalen mellem udlejningsfirmaet og dig.

For at kunne arrangere lejemålet opkræver Autocampers.dk betaling fra dig på vegne af udlejningsfirmaet.

Bookingsbekræftelsen er ikke en lejekontrakt. Når udlejningskøretøjet afhentes, skal den lejekontrakt, der forelægges af udlejningsfirmaet og som er gældende i henhold til de lokale love, underskrives.

Autocampers.dk kan ikke holdes ansvarlig, hvis du ikke opfylder alle udlejningsfirmaets krav for at leje bilen, eller hvis du ikke har alle de påkrævede dokumenter.

Yderligere gebyrer kan tilkomme ved leje uden for normale åbningstider, eller hvis du ved afhentning af autocamperen tilvælger yderligere ydelser og services. Sådanne gebyrer faktureres af og under kontrakt med udlejningsfirmaet anført ovenfor og er Autocampers.dk uvedkommende.

Autocampers.dks rolle som formidler betyder, at firmaet ikke kan udstede momsregninger.

Almindelige betingelser om leje af autocamper

Reservationer er kun mulig for køretøjskategorien og ikke for en specifik model. Udlejeren på afhentningsstedet forbeholder sig således ret til at udlevere et alternativt køretøj af identisk eller højere kategori, hvis den bestilte kategori mod forventning ikke er tilgængelig. Det kan indebære, at du får udleveret en større autocamper.

Derimod kan udlejer ikke indenfor rammerne af aftalen udlevere et køretøj, der er mindre eller har færre faciliteter og udstyr. Har lejer eksempelvis bestilt en autocamper, der ifølge specifikationen har plads til 4 personer, automatgear samt bad og toilet, så har lejer krav på, at den udlevere autocamper som minimum lever op til dette.

Udlevering af en autocamper i højere/større kategori end bestilt, kan ikke anses som en misligholdelse af aftalen fra hverken udlejers eller formidlers side.

Særlige betingelser for autocampere

I Europa, USA og Canada gælder der faste tidspunkter for afhentning og aflevering af autocampere. Der kan anmodes om afhentning og aflevering af autocampere uden for disse tidsrum. Tidlig afhentning/sen aflevering vil altid medføre ekstra gebyrer.

I Australien og New Zealand kan afhentning og aflevering ske inden for lejestationens åbningstid, som for de fleste stationers vedkommende er fra 9.00 til 17.00. Du vil blive bedt om at angive dine forventede tider for afhentning og aflevering, når du bestiller eller ved online check in.

Detaljerede instruktioner om køretøjet vil blive givet ved afhentning af din autocamper.

Fortrydelse

Er der flere end 75 dage til første lejedag ved bestilling, gives 7 dages fortrydelsesret. Fortryder du dit køb inden fristens udløb, tilbagebetales det fulde lejebeløb fratrukket 250 kr. i ekspeditionsgebyr.

Er der 75 eller færre dage til første lejedag ved bestilling, gives ingen fortrydelsesret.

Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2 finder anvendelse, hvilket indebærer at lovens frister og bestemmelser om almindelig fortrydelsesret (§ 19) er ugyldige ved handel med Autocampers.dk.

Se også vores betingelser om afbestilling nedenfor.

Afbestilling

Følgende regler er gældende såfremt intet andet er anført i bekræftelsen:

 • Ved afbestilling af en autocamperleje indtil 75 dage før lejens start er 15% af lejens pris tabt.
 • Ved afbestilling 75-60 dage før lejens start er 70% af lejeprisen tabt.
 • Ved afbestilling mindre end 60 dage før lejestart hele lejebeløbet tabt.

Afbestillinger skal indgives skriftligt til info@autocampers.dk, og bookingkode skal fremgå af afbestillingen.

Reservationsændringer

Før afhentning af autocamper:

Ønsker du at ændre din autocamper-leje inden lejens påbegyndelse, skal du rette henvendelse til Autocampers.dk så hurtigt som muligt.

Det koster et gebyr på kr. 1.000 at foretage en ændring af f.eks.:

– Autocamper-model
– D
ato eller sted for afhentning og/eller aflevering
– Tilkøb/fravalg af udstyr eksempelvis kilometer-pakker, personlige udstyrspakker, tilkøb af generator mm.

Vær opmærksom på, at lejeprisen genberegnes i nedenstående tilfælde:

1. Ændring af navn på bestiller
2. Ændring af autocamperens størrelse
3. Ændring af sted eller dato for afhentning af autocamperen
4. Ændring af sted eller dato for aflevering af autocamperen

En genberegning af lejeprisen indebærer, at prisen på leje af autocamperen opdateres i forbindelse med ændringen. Prisen sammenlignes med prisen på lejen ved den oprindelige bestilling. Lejer opkræves den højeste af de to priser. Autocampers.dk’s politik på området afspejler i øvrigt udlejerens regler for samme.

Hvis du ønsker at ændre din leje, skal du kontakte Autocampers.dk på info@autocampers.dk. Vi anbefaler, at du kontakter os hurtigst muligt efter, at du har besluttet dig for, at noget skal ændres.

Under rejsen:

Du har ikke ret til nogen form for refundering, hvis du afleverer et køretøj før den planlagte og aftalte dato, hvis overtagelsen af køretøjet er forsinket på grund af en fejl fra din side, eller hvis du beslutter ikke at gøre brug af køretøjet.

Hvis du ikke afhenter din autocamper på den aftalte dato, betragtes det som et no show, og din leje vil være tabt. Skulle det indtræffe, at du pga. f.eks. flyforsinkelser bliver forhindret i at møde op på afhentningsdagen, så skal udlejer underrettes så hurtigt som muligt. Kontakt alternativt Autocampers.dk. Forsømmelse heraf kan medføre, at der ikke vil være et køretøj klar ved din ankomst.

Der accepteres kun skriftlige afbestillinger pr. e-mail sendt til info@autocampers.dk

Betaling & depositum

Køretøjet er endeligt booket, når du modtager bekræftelse.

Er der mere end 75 dage til afhentning, har du mulighed for blot at betale depositum, som svarer til 15% af totale lejesum. I visse tilfælde kan der bookes helt uden betaling af depositum.

Du vil modtage en påmindelse om din restbetaling ca. 90 dage før, at autocamperen skal hentes. Påmindelsen sendes til bestillers emailadresse.

Autocamperlejen skal være fuldt betalt senest 75 dage før afhentning af autocamperen.

Modtager Autocampers.dk ikke restbetalingen rettidigt, bliver lejeaftalen annulleret. Depositum refunderes ikke.

Den betalte lejepris inkluderer ikke (med mindre andet er specifikt angivet på ordrebekræftelsen):

 • Lokale betalingsanlæg eller motorvejsafgifter
 • Gebyr ved for sen aflevering
 • Brændstofomkostninger
 • Valgfri tilkøb eller udstyr, som du måtte købe lokalt ved afhentning
 • Visse lokale skatter, herunder:
  • Colorado Road Safety Fee, som opkræves lokal ved afhentning i Denver. Afgiften er på 2 dollars om dagen og skal betales for maksimalt 45 dage. Herefter kan der køres afgiftsfrit.
  • NJ Surcharge på 5 dollars pr. dag. Afgiften opkræves lokalt på lejer fra Newark og New York. Afgiften skal betales for maksimalt 28 lejedage, hvorefter der kan køres afgiftsfrit.
  • BC Surcharge på 1,5 dollars/dag, som opkræves på lejer fra Vancouver. Gælder kun Cruise America Truck Camper (model T17). Afgiften betales maksimalt for 28 dage, hvorefter du kan køre afgiftsfrit.
  • New Zealand Road User Charges (RUC), som betales ved aflevering af autocamperen. Der afregnes pr. 100 km efter følgende takster (med forbehold for ændringer):Maui:
   Ultima, Ultima Plus, Cascade $6.84
   Beach, River $7.24
   Britz:
   HiTop, Voyager, Venturer, Venturer Plus, Discovery $6.84
   Explorer, Vista, Frontier $7.24
   Mighty
   Highball, Deuce, Deuce Plus, Double Down $6.84
   Double Up, Big Six $7.24Bemærk, at RUC er inkluderet i “Express Return Pack”, som kan bestilles samtidig med bestilling af din autocamper.

Problemer på rejsen

Hvis der opstår problemer under rejsen, skal lejeren straks og altid inden for 24 timer kontakte udlejningsfirmaet på det telefonnummer, som er blevet oplyst ved afhentning af autocamperen. Det er udlejers ønske og pligt hurtigt at afhjælpe problemer på stedet.

Skulle dette være utilstrækkelig til at løse problemet, bedes du kontakte Autocampers.dk på info@autocampers.dk eller i nødstilfælde på 92 15 17 21. Opgiv altid dit ordrenummer samt opdaterede kontaktinformationer ved henvendelse. Autocampers.dk vil herefter søge problemet afhjulpet i samarbejde med udlejer.

Førerens alder

I de fleste lande gælder, at føreren skal være fyldt minimum 21 år. Forholdene varierer afhængig af landet og udlejningsfirmaet.

Bemærk dog at udvalgte autocamper-modeller fra Mighty kan lejes af personer helt ned til 18 år. Mighty har autocampere i både Australien og New Zealand.

Kørekort/Pas

Det er dit ansvar at sikre, at du rejser med gyldigt pas (og visum hvis nødvendigt). Den eller de personer, der skal føre autocamperen, skal desuden medbringe gyldigt kørekort. Pas og kørekort samt et internationalt anerkendt betalingskort skal medbringes ved afhentning af autocamperen.

I Europa, USA og Canada er det tilstrækkeligt at medbringe almindeligt dansk kørekort.

I Australien og New Zealand er det formelt et krav, at du foruden dit danske kørekort medbringer et internationalt kørekort.

Køretøjsforsikring

 • Køretøjsforsikring er inkluderet i lejeprisen.
 • Den dækker ”forsikrede” skader på den lejede autocamper.
 • Lejeren er ansvarlig for eventuelle skader på det lejede køretøj, indtil et evt. tredjeparts-ansvar er etableret.
 • Lejeren er altid ansvarlig for en selvrisiko. Selvrisikoens størrelse fremgår ved bestilling. Nogle udlejere tilbyde ekstra forsikring, så selvrisiko reduceres eller elimineres.
 • Vær opmærksom på, at forsikringen dækker køretøjet, men ikke dens passagerer. Personskade er således ikke omfattet af forsikringen.

Offentlig ansvarsforsikring

 • Ansvarsforsikring er inkluderet i lejeprisen.
 • Den dækker “forsikrede” skader på tredjemand og deres ejendom.
 • I USA og Canada er forsikringssummen fastsat ved lov og vil derfor afhænge af, hvilken stat/provins/territorium, du befinder dig i.
 • Ansvarsforsikring kan ikke træde istedet for en almindelig sundhedsforsikring.

Databeskyttelse

Dine data vil blive behandlet af os samt af den udlejer, du benytter. Som lejer anerkender du, at Autocampers.dk udveksler visse af dine data med udlejer. Kreditkortinformationer udveksles aldrig.

Erstatningsgrænser

Som direkte agent er Autocampers.dk udelukkende ansvarlig for formidling af reservationen af udlejningen til udlejningsfirmaet.

Autocampers.dk er ikke ansvarlig, hvis lejeaftalen ikke gennemføres lokalt af grunde, som kunden er ansvarlig for, herunder manglende eller ugyldige dokumenter ved afhentning (kørekort, pas, kreditkort, gavekort), som ikke opfylder minimumskravene for lejen, eller manglende evne til at køre på grund af indtagelse af alkohol, narkotika, recepter mv.

Autocampers.dk er kun ansvarlig for at kompensere for økonomiske tab, som følger af medarbejdernes forsætlige eller groft uagtsomme handlinger.

I tilfælde af simpel uagtsomhed skal Autocampers.dk’s ansvar og størrelsen af erstatningen begrænses til de forudsigelige tab, som er typiske for kontrakten. Erstatning kan kun komme på tale i de tilfælde, hvor en overtrædelse af en kontraktlig forpligtelse har særlig betydning for opfyldelsen af kontrakten.

Autocampers.dk er ikke ansvarlig og hæfter ikke for eventuelle krav baseret på den kontraktmæssige lejeaftale mellem kunden og udlejeren af autocamperen eller for autocamperen selv. I sådanne tilfælde skal lejer kontakte udlejeren af autocamperen. De nærmere regler herfor fremgår af lejekontrakten mellem lejer og udlejningsfirma.

Autocampers.dk er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for det lejede køretøj og især ikke for den tekniske sikkerhed eller om køretøjet er egnet til kundens behov. I denne henseende er kundernes krav udelukkende begrænset til den pågældende udlejer / leverandøren på stedet.

Ovennævnte betingelser er senest opdateret 1. december 2018 (tilføjet: regler vedrørende leje af autocamper i Australien og New Zealand samt tilpasning af fortrydelsesretten (gældende 75 dage før lejestart (tidl. 65)).
Betingelserne er opdateret 31. juli 2019 (depositum reduceret til 15% af lejens totalpris)
Betingelserne er opdateret 13. september 2020 (mindre sproglige præciseringer og regler vedrørende leje af autocamper i Europa tilføjet)

Lej en autocamper

Brænder du efter at komme ud at opleve verden i en autocamper?
Så klik her for at gå til markedets bedste priser og bestil din næste rejse i autocamper online.

Derfor skal du vælge autocampers.dk

Z

Enkel bestilling

Køb online og find selv den lejeaftale, der passer bedst til dig – på dansk!

Z

Stort udvalg

Vi formidler autocampers i mange størrelser og prisklasser – og også en, der passer dig.

Z

Stærke priser

Vi har skåret ind til benet i alle led – og tilbyder derfor markedets skarpeste priser.