Vælg en side

Cruise Canada forsikring

Den ultimative guide til dig, der vil kende din Cruise Canada forsikring.

Hos Cruise Canada er forsikring altid inkluderet i lejen, og det er ikke muligt at købe flere forsikringer ved afhentning. Dermed også sagt, at Cruise Canada ikke udsætter dig for stress og pres, når du henter autocamperen. Du har kort sagt de forsikringer, du skal bruge som en del af lejen.

Din Cruise Canada dækning

Cruise Canada sørger for, at din ansvarsforsikring er i orden, når du lejer autocamper.

Firmaet har for alle deres autocampere tegnet ansvarsforsikring på min. 10 mio. CAD for krav fremsat for personskader og skader på personlige ejendele, som fremsættes over for firmaet som følge af betjeningen eller brug af deres autocampere/motorhomes. Dækningen vedrører udelukkende Cruise Canada som firma.

Derudover har Cruise Canada – som følge af lokal lovgivning – tegnet yderligere dækning for personskade, tingskade og førerulykkesforsikring (PIP) for krav fremsat mod bilens fører.

Sidst men ikke mindst gælder en udvidet ansvarsforsikring (Supplemental Liability Insurance), som giver udvidet dækning på op til 1 mio. CAD.

Ovenstående forsikringer dækker også skader på det lejede køretøj. Cruise Canadas forsikringer dækker ved kollision, tyveri og hærværk.

Forsikringerne overfor dækker ikke skade på personer i det lejede køretøj eller skade/tyveri på lejers ejendele. Begge dele er dækket af din rejseforsikring.

Ifølge gældende praksis vil al brug af køretøjet i strid med lejekontrakten betragtes som brud på denne og vil dermed gøre lejer fuldt ud ansvarlig for alle evt. skader og omkostninger som følge heraf.

Selvrisiko på Cruise Canada forsikring

Forsikringerne er som sagt inkluderet i den forudbetalte leje, og du kan som lejer højst blive gjort ansvarlige for op til 1.500 CAD for tyveri eller skade. Selvrisikoen gælder dog pr. skade (og ikke pr. leje). Vær dog opmærksom på, at dækningen sker under forudsætning af, at lejer og/eller chaufføren har overholdt de gældende regler og betingelser i lejekontrakten samt omgående rapporterer en evt. hændelse eller skade på køretøjet samt undgår ulovligt brug af køretøjet.

Eliminering af selvrisiko

Ved afhentning af autocamperen kan du tilkøbe en ZDP (Zero Deductible Plan), der fjerner selvrisikoen på 1.500 CAD i forbindelse med tyveri eller skade. ZDP er frivillig. Prisen er 9,95 CAD pr. dag, dog maks. 298 CAD pr. leje uanset længde.

Din rejseforsikring dækker i mange tilfælde selvrisiko – læs mere.

Nogle gange går det galt. Og så er det rart at vide, hvordan forsikringen dækker. Det kan du læse mere om her i vores guide til Cruise Canada forsikring i Canada her på siden. Klik her, hvis du vil vide mere om Cruise Canada.

Hurtige fakta

  • Forsikring er inkluderet i lejen
  • Forsikringen dækker kollision, tyveri og hærværk
  • Selvrisiko er på 1.500 canadisk dollars (CAD)
Find autocampere

Ansvarsfraskrivelse

  • Vi gør os stor umage med at udarbejde præcise og komplette beskrivelser af Cruise Canadas forsikring på dansk. Men der kan ske ændringer og opdateringer over tid, og dermed kan reglerne i din specifikke lejekontrakt afvige fra ovenstående.
  • Sker der væsentlige ændringer i forsikringsbetingelserne, kontakter vi så vidt muligt vores lejere med information om dette.
  • Det er til enhver tid reglerne i den konkrete kontrakt mellem lejer og udlejningsfirma, som er gældende.